Ün richun da bun cour

Dr. Stephan à Porta

Dr. Stephan à Porta, uriunt da Ftan e fundatur da la fundaziun à Porta a Turich d’eira docter jurist ed impressari paschiunà.

El d’eira fich collià cun Turich ma eir Ftan til staiva adüna fich a cour. Dad üna vart d’eira’l ün hom spargnuoss ma da tschella vart d’eira’l ün hom fich social. Dimena, ün milliunari cun bun cour. Cur ch’el es gnü pensiunà ha’l fundà la fundaziun à Porta ed uschè pisserà cha sia ouvra da vita cun seis caracter social vegna mantgnüda eir in avegnir. El ha uschea eir pisserà cha’l cumün da Ftan tschüffa minch’on ün import fich generus chi dess gnir dabun exclusivamaing al cumün da Ftan.

L’administraziun da quist import fa la proFtan in collavuraziun cun cumün politic.

Daplü sur da la fundaziun

Sustegn finanzial da la Fundaziun à Porta

Sustgnüdas da la fundaziun Dr. Stephan à Porta vegnan instituziuns charitaivlas e d’ütil public, chi güdan a glieud cun dischavantags chi viva a l’ur da la cumünanza.

Commembranza

Schi eu less
eir esser
part da

Grazcha fich!

Per vos messagi ...

… e per vos interess vi da proFtan.
Nus tils dain resposta plü svelt pussibel.